BIASISWA

Biasiswa Tunku Abdul Rahman (BTAR)

Sesuatu yang saya ingin tekankan kepada anda semua sebagai pemuda Malaysia, dan juga kepada kesemua rakyat Malaysia. Negara kita bukan datangnya dari ciptaan seseorang sahaja; malah ia dicipta oleh kehendak semua. Kewujudan Malaysia adalah hasil daripada kepercayaan dan tujuan bersama dari kita semua.

- YTM Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj

BIASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN (BTAR)
(IJAZAH SARJANA MUDA)

Biasiswa Tunku Abdul Rahman (BTAR) adalah biasiswa ijazah sarjana muda yang terbuka kepada pelajar yang berpotensi tinggi dan bercita-cita tinggi untuk menyumbang ke arah pembangunan Malaysia.

Program biasiswa ini menekankan pengembangan diri secara holistik dan berdasarkan nilai-nilai murni. Oleh itu, penerima-penerima biasiswa akan menjalani program kepimpinan selama 2 tahun untuk menghasilkan impak positif kepada masyarakat pada masa kini dan juga masa hadapan.

BANTUAN KEWANGAN

YURAN UNIVERSITI

 • Penajaan penuh untuk yuran pengajian di institut pengajian tinggi awam (IPTA) atau swasta (IPTS) yang       
  diiktiraf oleh MQA.

ELAUN BULANAN

 • Pemberian elaun sara pada untuk setiap bulan sepanjang biasiswa.

ELAUN TAHUNAN

 • Elaun pengembangan profesional bagi peningkatan diri setiap Scholar. Dana ini juga boleh digunakan untuk menjalankan projek kemasyarakatan (sila lihat bahagian bawah). Elaun alat tulis dan buku teks turut diberikan.

ELAUN SEKALI SEPANJANG BIASISWA

 • Bagi menampung perbelanjaan dalam bentuk yang lain seperti pembelian komputer riba, kos tesis, pakaian rasmi ataupun juga tiket penerbangan (antara Semenanjung dan Timur Malaysia).

PROGRAM KEPIMPINAN

MENTORSHIP

 • Scholar akan menerima bimbingan oleh para profesional dan juga Alumni Tunku Scholar tentang kerjaya dan perkembangan diri.

PELUANG PEMBANGUNAN

 • Scholar akan menghadiri bengkel dan kem sepanjang 2 tahun untuk mengasah kemahiran kepimpinan, pemikiran kritikal dan kemahiran interpersonal.

PROJEK KEMASYARAKATAN

 • Sebagai sebahagian daripada perjalanan pembangunan kepimpinan diri, setiap Scholar perlu mengurus dan menjalankan sebuah projek kemasyarakatan di bawah bimbingan Yayasan ini. 

KRITERIA KELAYAKAN

Warganegara Malaysia.

Umur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan.

Tergolong dalam salah satu kategori berikut:

Pelajar ijazah sarjana muda di universiti tempatan awam atau swasta yang mempunyai baki tempoh pengajian sekurang-kurangnya 2 tahun.

Penerima surat tawaran yang akan melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda di universiti tempatan awam atau swasta bermula tahun 2021.

Pelajar yang sedan memohon kemasukan program ijazah sarjana muda di universiti tempatan awam atau swasta pada tahun 2021.*

*NOTA: Pemohon yang berjaya bagi kategori ini hanya akan dianugerahkan surat tawaran bersyarat sehingga mereka menerima surat pengajian yang rasmi daripada universiti tempatan (awam atau swasta) yang diiktiraf oleh MQA. 

KRITERIA PEMILIHAN

Kami menggalakkan semua rakyat Malaysia dalam semua bidang pengajian untuk memohon kerana setiap permohonan akan dinilai secara individu dan menyeluruh oleh pasukan YTAR. Antara kriteria pemilihan yang kami cari dalam proses pemilihan ialah:

01. Ketabahan

 • Keupayaan untuk mengatasi cabaran dan tabah dalam menetapkan dan mencapai matlamat peribadi, tanpa mengira kegagalan.

02. Kepimpinan

 • Mempunyai pengalaman kepimpinan (dalam kelab atau persatuan dan mempunyai matlamat untuk mempengaruhi orang lain secara positif dan memacu perubahan di Malaysia dalam keupayaan tersendiri (di dalam dan di luar Malaysia)

03. Semangat untuk belajar

 • Kami meraikan pelajar dengan minda yang sangat dahaga dan naluri ingin tahu intelek untuk meneroka bidang pengajian mereka dan melampauinya.

04. Keupayaan Akademik

Keupayaan akademik yang dipasangkan dengan minat pembangunan diri melalui penyertaan aktif dalam kepimpinan dan aktiviti luar kurikulum. Kami mempertimbangkan:

 

 • PNGK 3.0 atau setaraf untuk STPM / Asasi / Matrikulasi / Diploma, ATAU 
 • BBB untuk A-level
 • NOTA: Pelajar yang tidak memenuhi syarat akademik ini tetapi sangat aktif dalam kepimpinan dan aktiviti luar kurikulum masih digalakkan untuk memohon.

05. Keperluan Kewangan

Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang berada dalam kategori berikuti:

 • Latar belakang keluarga yang berkeperluan tinggi dan berpendapatan isi rumah bernilai RM4,850 ke bawah.
 • Pertama dalam keluarga yang menyambung pengajian ke universiti.
 • Pernah atau sedang melalui cabaran hidup yang sukar.
 • Berada dalam apa-apa keadaan yang sukar dan unik seperti pelajar yang kurang upaya atau berasal dari kawasan luar bandar di Malaysia.

Kami sangat menggalakkan penyertaan surat perakuan oleh guru / pengetua / dekan atau mana-mana pihak berkuasa lain di institusi pendidikan anda untuk menyokong permohonan anda.

PROSES PEMILIHAN

Penyediaan Dokumen Sokongan

Permohonan Dalam Talian

Pusat Penilaian dan Temu Duga

Penganugerahan Surat Tawaran Biasiswa

BIASISWA TUNKU-RAKAN KONGSI

Yayasan Tunku Abdul Rahman bertujuan untuk menjadi program biasiswa terkemuka di Malaysia yang berfokuskan pada nilai-nilai murni serta melibatkan komuniti B40.

Kami amat berbangga untuk memperolehi sokongan daripada Affin Hwang Asset Management dan Yayasan Universiti Multimedia (YUM) sebagai penaja utama dan rakan kongsi bagi Biasiswa Tunku-Affin Hwang dan Biasiswa Tunku-YUM.

 Dengan kepercayaan dan sokongan dalam visi Yayasan ini, kami berharap untuk memperkasa lebih ramai pelajar yang berpotensi tinggi dan layak untuk menjadi generasi pemimpin Tunku yang akan datang.

Biasiswa Tunku-Affin Hwang 

Biasiswa Tunku-Affin Hwang merupakan hasil daripada hubungan perkongsian kami bersama Affin Hwang Asset Management (AHAM) yang bermula sejak tahun 2020. AHAM sentiasa komited dalam memupuk pemimpin-pemimpin muda untuk masa hadapan negara.

Butiran tentang Biasiswa Tunku-Affin Hwang:

 • Hanya terbuka untuk kursus-kursus yang terpilih seperti Kewangan, Pentadbiran, Perdagangan dan Perundangan.*
 • Segala bantuan kewangan adalah seperti yang telah disenaraikan di bahagian sebelum ini.
 • Program bimbingan profesional seperti yang telah disenaraikan di bahagian sebelum ini.
 • Peluang untuk mendapatkan jawatan magang dan mengembangkan rangkaian profesional di AHAM.

* Senarai lengkap tentang kursus-kursus yang diterima boleh didapati dalam borang permohonan.

Permohonan bagi Biasiswa Tunku-Affin Hwang TELAH DITUTUP untuk tahun 2021.

Biasiswa Tunku-YUM 

Biasiswa Tunku-YUM bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan tetap mempunyai potensi yang tinggi untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Multimedia (MMU).

Permohonan bagi Biasiswa Tunku-YUM telah dibuka untuk tahun 2021. Sila rujuk borang permohonan kami untuk butiran lanjut.

Butiran tentang Biasiswa Tunku-YUM: 

 • Hanya terbuka untuk pelajar atau pemohon Universiti Multimedia (MMU).
 • Terbuka kepada semua kursus.
 • Bantuan kewangan terhadap yuran universiti akan ditaja oleh YUM.
 • Elaun pelajar akan disediakan oleh YTAR.

Berminat untuk menjadi rakan kongsi kami? Sila nyatakan sokongan anda di sini:

** Segala tajaan dan derma akan menerima pengecualian cukai, seperti yang telah diluluskan oleh LHDN Malaysia.

APA LAGI YANG ANDA TUNGGU?

Dengan semangat Tunku, kami menumpukan perhatian kepada potensi pemimpin Malaysia masa depan, tanpa mengira bangsa atau kepercayaan.