Luqman

NEWS and BLOG Luqman Saya berasal dari bandar kecil bernama Kuala Berang yang terletak di Hulu Terengganu, Terengganu. Selepas tamatnya bangku persekolahan, saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian di Universiti Malaya dalam jurusan Sains Geologi. Meskipun...

Kisah Scholar Kami – Adib, Tunku Scholar 2020

BERITA DAN BLOG Kisah Scholar Kami – Adib, Tunku Scholar 2020 Hasrat terakhir yang ditinggalkan oleh arwah ayah kepada saya hanyalah satu; iaitu untuk menyumbang kembali kepada masyarakat apabila telah dewasa. Ia bukanlah sesuatu yang sukar kerana arwah ayah...

Kisah Scholar Kami – Tanes, Tunku Scholar 2020

BERITA DAN BLOG Kisah Scholar Kami – Tanes, Tunku Scholar 2020 Sejak abang dan kakak telah mula bekerja, saya telah diberikan peranan untuk menjadi pengasuh kepada ibu bapa saya. Berbanding dengan rakan-rakan yang dapat menikmati zaman remaja mereka, saya banyak...

Kisah Scholar Kami – Flora, Tunku Scholar 2020

BERITA DAN BLOG Kisah Scholar Kami – Flora, Tunku Scholar 2020 Berasal dari Seremban bersama seorang ibu tunggal yang sudah uzur, saya bertekad untuk menjadi orang yang pertama dalam keluarga saya untuk menghadiri universiti. Dengan melanjutkan pengajian, saya...

Kisah Scholar Kami – Wu Shern, Tunku Scholar 2019

BERITA DAN BLOG Kisah Scholar Kami – Wu Shern, Tunku Scholar 2019 Wu Shern adalah seorang Tunku Scholar 2019 kami yang yakin dalam kuasa bercerita. Sebagai projek komuniti Tunku Scholar, Wu Shern telah memilih untuk menghasilkan sebuah filem dokumentari yang...

Mengingati Warisan Tunku Abdul Rahman

BERITA dan BLOG Mengingati Warisan Tunku Abdul Rahman “Seorang pemimpin membawa rakyatnya ke mana mereka ingin pergi. Pemimpin yang hebat pula tidak membawa rakyatnya ke mana mereka ingin, tetapi ke mana mereka harus berada.” Penyataan oleh Rosalynn Carter ini...