Pilih satu Halaman
BM / EN

Lembaga Pemegang Amanah

LEMBAGA PEMEGANG AMANAH

Seperti yang diamanahkan di bawah Akta Parlimen, yayasan ini ditadbir oleh sebuah Lembaga Pemegang Amanah yang dipengerusi oleh Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia.

Di bawah bimbingan dan pentadbiran mereka, pihak YTAR bersedia untuk merealisasikan visi kami untuk membina negara Malaysia yang penyayang, bersatu dan maju. Tugas ahli-ahli lembaga dibantuk oleh 3 Jawatankuasa, iaitu:

1. Jawatankuasa Pemberian: memantau pengurusan Biasiswa Tunku Abdul Rahman dan anugerah lain.

2. Jawatankuasa Pentadbiran: memantau pengurusan pentadbiran,  sumber manusia, dan kewangan YTAR.

3. Jawatankuasa Pelaburan: memantau pengurusan pelaburan dan aset YTAR.

SENARAI PEMEGANG AMANAH

YB Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad

Menteri Pendidikan Tinggi & Ketua Pengerusi

Datin Sri Sharifah Menyalara Hussein (Ketua Jawatankuasa Pemberian)

CEO & Pengasas, M&C Saatchi

Prof. Emeritus Datuk Shad Saleem Faruqi (Ketua Jawatankuasa Pentadbiran)

Pemegang Kursi Tunku / Profesor Undang-Undang, Universiti Malaya

Dato’ Seri Kalimullah bin Masheerul Hassan (Ketua Jawatankuasa Pelaburan)

Pengerusi, ECM Libra Group

En. Johan Rozali-Wathooth

Rakan Pengurusan & Pengarah Eksekutif, Bintang Capital Partners

Pn. Mazlina binti Mokhtar

Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi

Pn. Mastura binti Marsam

Wakil Kementerian Kewangan

WHAT ARE YOU WAITING FOR?

In the spirit of Tunku, we focus on honing the potential of the future leaders of Malaysia, regardless of colour or creed.