LEMBAGA PEMEGANG AMANAH

Pengerusi

YB Dr. Maszlee bin Malik

(Menteri Pendidikan Malaysia)

Wakil Kementerian Pendidikan Tinggi

YBhg Dato’ Kamel Bin Mohamad

Timbalan Ketua Setiausaha

(Pengurusan)

Wakil Kementerian Kewangan

YBhg Encik Nor Muhamad Bin Che Dan @ Che Din

Ketua Penolong Pengarah

(Pejabat Belanjawan Negara)

Enam Orang Ahli Yang Dilantik Oleh Menteri Pendidikan

1. YBhg Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan bin Arifin

2. YBhg Tan Sri Datuk Seri Panglima Hj. Ab. Rashid bin Ab. Rahman

3. YBhg Tan Sri Dato’ Dr. Sak Cheng Lum

4. YBhg Dato’ Dr. Freezailah bin Che Yeom

5. YBhg Encik Nik Halim bin Nik Daud

6. YBhg Encik Ravindran A/L Devagunam