TENTANG TUNKU SCHOLARS

“Tunku Scholars” adalah gelaran yang diberi kepada para penerima Biasiswa Tunku Abdul Rahman yang berprestij lagi eksklusif. Biasiswa ini menaja penerimanya mengikuti pengajian peringat sarjana muda di institusi pengajian tinggi tempatan. Pemilihan Tunku Scholars dibuat berdasarkan kecemerlangan pencapaian akademik dan ciri-ciri kempimpinan yang terserlah.

Sebagai Tunku Scholars, para mahasiswa-mahasiswi ini mempunyai tanggungjawab dan kewajipan untuk terus berusaha untuk mencapai tahap tertinggi sama ada dalam bidang pengajian akademik mahupun aktiviti ko-kurikulum masing-masing.

Kedua-duanya perlu bergerak seiring bagi melahirkan sahsiah individu bakal pemimpin masa depan negara yang mapan. Tunku Scholars mendokong falsafah gagasan yang diwariskan YTM Tunku Abdul Rahman; menelusuri jejak langkah beliau dalam pembentukan masa depan Malaysia demi agama, bangsa dan negara dengan menjiwai ikrar Tunku Scholars yang berikut:

“Dengan rasa bangga dan penghormatan,
Kami sesungguhnya berikrar,
Untuk berkhidmat kepada raja dan negara dengan penuh kesetiaan,
Untuk melindungi tanah dan kedaulatan Malaysia,
Untuk mendukung cita-cita keadilan, kebebasan dan perpaduan,
Untuk menjadi denyut nadi dan jiwa Tunku Abdul Rahman,
Sebagai Tunku Scholars,
Kami berazam membawa perubahan yang didambakan,
Oleh yang demikian,
Dengan mengingati pengajaran masa lampau dan memikul keyakinan masa hadapan,
Dengan kurniaan dan rahmat Tuhan,
Kita akan berjaya.”