top of page
Our Programmes

Program Kami

Program-program kami tertumpu kepada pemerkasaan pelajar-pelajar berpotensi tinggi dari golongan berpendapatan rendah dari segi akses ke pengajian peringkat tinggi melalui program-program utama kami yang tersasar kepada 3 fasa penting dalam kehidupan mereka.

DSC07941.jpg

Closing The Gap

Sebuah program bimbingan selama 2 tahun khusus bagi mempersiapkan pelajar-pelajar sekolah menengah berpendapatan rendah dengan penetapan minda, kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjejaki ke alam universiti.

Closing The Gap

Melangkah ke Alam Pengajian Tinggi

Closing
The Gap

Pelajar-pelajar sekolah menengah daripada keluarga berpendapatan rendah sering berhadapan dengan pelbagai masalah yang menghalang mereka untuk melanjutkan pelajran ke peringkat tinggi.

DSC08303.jpg

Antara masalah dan halangan tersebut yang telah dapat kami kenalpasti adalah kekurangan dalam bentuk kemahiran, pengetahuan, peluang dan sumber kewangan

Closing The Gap (CTG) pada asalnya adalah sebuah program yang dikelolakan oleh sebuah badan bebas, namun pada 2019, program tersebut telah diperolehi oleh Yayasan TAR sebagai program untuk merapatkan jurang akses kepada pengajian tinggi.

CTG memberikan sokongan kepada pelajar sekolah menengah yang datang dari keluarga kurang berkemampuan melalui bimbingan berstruktur yang melengkapkan mereka dengan penetapan minda, kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai aspirasi pengajian peringkat tinggi mereka.

Kemahiran

Mengasah kemahiran dan kecekapan yang ada pada Tunku Scholar agar ianya boleh digunapakai oleh mereka untuk berdaya saing sewaktu melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi, contohnya seperti kemahiran komunikasi dan penyelidikan.

20190810 CTG _ TLU-309.jpg
DRN00023.jpg

Pengetahuan

Mengembangkan pengetahuan Tunku Scholar mengenai pilihan laluan pendidikan yang tersedia selepas tamat sekolah menengah dan bagaimana mereka boleh mempersiapkan diri mereka secara efektif.

Bagaimana Kami Lakukannya?

Program berstruktur oleh Yayasan TAR memastikan semua pelajar tajaan kami menerima sokongan khusus yang penting untuk perkembangan kendiri mereka dan mempersiapkan mereka untuk berjaya di institusi pengajian tinggi.

Mentoring

Setiap Tunku Scholar diletakkan dibawah bimbingan seorang Mentor yang akan membimbing mereka dalam merancang perjalanan pengajian tinggi mereka serta perkembangan kendiri mereka selama 2 tahun. Mentor-mentor kami terdiri daripada sukarelawan dari pelbagai latar belakang profesional dan akademik.

DSC_2426.JPG
20190810 CTG _ TLU-102.jpg

Bengkel & Kem

Setiap Tunku Scholar akan menghadiri pelbagai bengkel dan kem untuk melengkapkan mereka dengan kemahiran, jaringan sosial (networking) dan pengetahuan yang diperlukan untuk berjaya di alam pengajian selepas sekolah menengah.

Peluang Pembangunan

Tunku Scholar juga mendapat akses kepada pelbagai peluang pengayaan tambahan seperti latihan amali/praktikal, pelatih pendamping (job shadowing), dan pelbagai program lain untuk meningkatkan lagi perkembangan kendiri mereka.

IMG_6883.jpg

Fokus Kami

Tumpuan utama Program Closing The Gap adalah untuk melengkapkan Tunku Scholar dengan penetapan minda, kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melangkah ke alam pengajian tinggi.

DSC_2702.JPG

Penetapan Minda

Membina penetapan minda Tunku Scholar yang berdaya tahan kerana ianya penting bagi mereka untuk menangani cabaran dan untuk meningkatkan keyakinan diri mereka mencapai matlamat yang lebih tinggi.

BTAR

Berdaya Saing di Peringkat Pengajian Tinggi

Biasiswa
Tunku Abdul Rahman

Biasiswa Tunku Abdul Rahman adalah biasiswa komprehensif bagi pengajian ijazah sarjana muda yang terbuka kepada semua rakyat Malaysia—terutamanya pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan — yang mempunyai komitmen yang kuat untuk menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia.

Biasiswa komprehensif ini memfokuskan kepada pembangunan belia melalui program pembangunan kepimpinan yang wajib selama 2 tahun.

Image from iOS.jpg

Program Pembangunan Kepimpinan

Semua pelajar Tunku Scholar akan menjalani Program Pembangunan Kepimpinan selama 2 tahun yang merangkumi penglibatan mereka di persidangan-persidangan kepimpinan, peluang pembangunan kendiri serta bimbingan daripada mentor.

DSCF6225 (1).jpg

Kebolehpasaran

Pemupukan bakat dan kemahiran untuk masuk ke alam pekerjaan di pelbagai industri.

Apa Yang Ada Dalam Biasiswa Tunku Abdul Rahman?

Biasiswa Tunku Abdul Rahman menyediakan pakej elaun yang komprehensif serta program pembangunan kepimpinan selama 2 tahun untuk memperkasakan pelajar agar dapat berdaya saing di universiti dan seterusnya.

DRN01135.jpg

Elaun Komprehensif

Semua pelajar Tunku Scholar akan menerima pembiayaan penuh bagi yuran pengajian, elaun bulanan dan elaun tahunan bagi mengurangkan jurang sosial dan memastikan pelajar dapat berdaya saing di universiti.

Program
Pembangunan Kepimpinan

Di Yayasan TAR, kami berusaha untuk membentuk graduan Tunku Scholar yang berkarisma, yang mampu memberikan impak dan perubahan positif dalam masyarakat. Program Pembangunan Kepimpinan Biasiswa Tunku Abdul Rahman disandarkan dan dibina atas tiga paksi utama iaitu: Etika dan Nilai, Kepimpinan Komuniti, dan Kebolehpasaran.

Etika dan Nilai

Menyemai nilai-nilai murni yang diilhamkan oleh Tunku Abdul Rahman dalam membentuk pemimpin-pemimpin yang tulus, beretika dan berwibawa - samada dari segi peribadi mahupun profesional.

DSC01307.jpg
DSC01379.jpg

Kepimpinan Masyarakat

Membangunkan corak pemikiran yang mementingkan kelangsungan hidup masyarakat agar dapat berkhidmat dengan berkesan. Semua Tunku Scholar akan diberikan satu tugasan projek khidmat masyarakat yang dapat memberi manfaat kepada komuniti mereka, di sepanjang tempoh program kepimpinan ini.

DRN02586.jpg
FutureReady

Kejayaan dalam Masyarakat

FutureReady

Program FutureReady bermatlamat untuk memperkasakan belia yang kurang berkemampuan untuk berdaya saing dalam pasaran kerjaya graduan yang begitu kompetitif pada masa ini.

Dengan kerjasama bersama Accenture Malaysia, program Future
Ready membantu untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang-bidang utama untuk memastikan mereka mendapat pekerjaan dalam industri perkhidmatan profesional.

DSC03827.jpg

Program FutureReady direka untuk mempertingkatkan kemahiran profesional pelajar melalui aktiviti bengkel, bimbingan mentor dan pembentangan kertas kerja cadangan penyelesaian bagi sesuatu masalah atau idea.

Bimbingan Mentor

Peserta akan berpeluang mendapat bimbingan mentor, panduan serta peluang membina jaringan sosial (networking) dengan ahli-ahli korporat profesional yang berpengalaman dalam industri perundingan.

SHN08984.jpg
DSC09249.jpg

Pembentangan Penyelesaian

Peserta akan membentangkan kepada satu panel hakim cadangan penyelesaian bagi tugasan kajian kes simulasi yang diberikan kepada mereka - pembentangan yang terbaik akan mendapat biasiswa pengajian.

Peserta diberi latihan individu dalam kemahiran dan pengetahuan asas perundingan.

Shine (Menyerlah)

Semua pasukan akan membentangkan penyelesaian kajian kes mereka secara bersemuka kepada panel hakim.

SHN09522.jpg

Fokus Kami

Program FutureReady direka untuk mempertingkatkan kemahiran profesional pelajar melalui aktiviti bengkel, bimbingan mentor dan pembentangan kertas kerja cadangan penyelesaian bagi sesuatu masalah atau idea.

SHN08339.jpg

Bengkel

Peserta akan diberi latihan kemahiran profesional dalam pengurusan projek, penyelesaian masalah dan pembentangan kertas kerja melalui sesi-sesi yang dianjurkan oleh perunding dan pengamal industri.

Cara Kami

Program FutureReady menerapkan tiga konsep utama dalam proses peningkatan kemahiran profesional: Define, Refine, dan Shine.

Define (Menakrif)

DSC04422.jpg
SHN08339.jpg

Refine (Menghalusi)

Peserta diberi cabaran untuk menghasilkan penyelesaian perniagaan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah dalam satu kajian kes.

Other Programmes

Kejayaan dalam Masyarakat

Program-Program Lain

Selain daripada 3 program utama kami, kami juga menjalankan beberapa program lain dalam usaha kami untuk memperkasakan pelajar-pelajar yang berpotensi tinggi dan berkelayakan:

DRN07644 (1).jpg

Anugerah Pingat Tunku mengiktiraf graduan universiti awam yang mencapai kecemerlangan luar biasa dalam bidang akademik dan kepimpinan, serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembentukan masa depan Malaysia yang lebih baik.

Bangunkan Pembina Negara.
Jadi Rakan Usahasama Kami.

Marilah bersama kami memperkasa dan membimbing generasi baharu pemimpin Malaysia untuk membentuk masa depan yang lebih cemerlang untuk mereka dan untuk keseluruhan Masyarakat.

DSCF4709.jpg
DSC06652.jpg
DSCF1275.jpg

Penajaan
Scholar

Tajaan sebanyak RM120,000 membolehkan seorang Tunku Scholar mencapai impiannya untuk mendapat pendidikan tinggi dan untuk menyumbang kepada komuniti mereka.

Sumbangan
Dana

Bantu seorang Tunku Scholar dalam perjalanannya di pengajian tinggi atau pertingkatkan lagi nilai sumbangan anda dengan menyumbang kepada dana endowmen kami.

Rakan
Usahasama

Percepatkan pembangunan Tunku Scholar dengan menyediakan peluang untuk pembangunan kendiri, kerjaya dan jaringan sosial (networking).

Sekiranya anda dan/atau organisasi anda berminat untuk membina jalinan usahasama bersama kami, sila hubungi kami di sini:

bottom of page